Privacyverklaring van Nanada Music B.V.

Ingangsdatum van deze Privacy Verklaring: 25 Mei 2018

Introductie

Met deze Privacy Verklaring informeert NANADA MUSIC u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken
en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker
altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

NANADA MUSIC waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website
www.nanadamusic.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. NANADA MUSIC is een
muziekuitgeverij die belangen behartigd van componisten, auteurs en andere muziekuitgevers en onderhoudt deze kanalen uitsluitend
voor informatievoorziening aan -en communicatie met- zakelijke klanten en prospects. Deze algemene verklaring heeft betrekking op
alle persoonsgegevens die NANADA MUSIC kan vastleggen tijdens uw contacten met NANADA MUSIC, zoals wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoort. Wij zullen u een specifieke Kennisgeving presenteren op het moment dat wij meer
persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat dan onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel
wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om dez
gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die NANADA MUSIC kan vastleggen tijdens uw contacten met
NANADA MUSIC, zoals wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoort.

Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
• Het op uw verzoek toesturen van informatie over NANADA MUSIC producten en diensten
• Het beantwoorden van uw vragen
• Het met u delen van NANADA MUSIC kanalen/pagina’s en blogs in sociale media
• Het onderhouden van de relatie met u als klant
• Het verbeteren van onze diensten
• Het verbeteren van onze websites en social media kanalen Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw interacties met NANADA MUSIC, bijvoorbeeld op de NANADA MUSIC-pagina’s kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

• Uw naam
• Uw e-mailadres
• Uw functie • Uw zakelijke telefoonnummer
• Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

• Uw IP adres
• Uw cookie-ID • Het type webbrowser dat u gebruikt
• De webpagina’s die u op onze websites bezoekt
• Uw gebruik van en uw activiteiten op onze NANADA MUSIC-pagina’s

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens
actief op meerdere manieren met NANADA MUSIC delen, zoals:

• Een email sturen aan info@nanadamsuic.nl vanaf de web site
• Communiceren met NANADA MUSIC, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van de medewerkers van NANADA MUSIC.

Als u uw internet browser zodanig instelt, dat deze cookies accepteert, kunt u bepaalde persoonsgegevens, zoals uw IP adres passief met ons delen. Wij halen die gegevens dan op zonder dat u daarvoor actie behoeft te ondernemen.
Meer hierover in onze Cookie Verklaring.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar
gemaakt. NANADA MUSIC zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist.
Waar NANADA MUSIC gebruik maakt van Verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

Wat zijn uw privacy rechten?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u
ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking.
Als wij u gevraagd hebben om toestemming bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd
weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen aan info@nanadamusic.nl

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik
en ongeoorloofde toegang. NANADA MUSIC maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo bewaren wij dossiers in afgesloten kasten, is ons personeel getraind in de
omgang met persoonsgegevens en zijn laptops en smartphones beveiligd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele
herziene versiesop onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring
voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van NANADA MUSIC, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei
wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback
als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!
Onze Contactpersoon Privacy is Dhr. Geerdes; u kunt hem bereiken via email: info@redbullet.nl of per telefoon: 035-6460000.

U ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Cookie Verklaring van NANADA MUSIC B.V.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website
wordt meegestuurd; sommige cookies kunnen door uw browser worden opgeslagen. Wij kunnen uw browser dan bij een volgend bezoek
aan onze website vragen de cookie naar onze server terug te sturen.

Onze web server genereert verschillende soorten cookies, die op uw computer of smart phone kunnen worden opgeslagen wanneer
u onze websites bezoekt. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek
identificatienummer, uw IP adres en het type browser dat u gebruikt.

Wij vragen u om toestemming voor het aanbieden van cookies als u onze website bezoekt. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat deze alle cookies accepteert, geen cookies accepteert, of de keuze per cookie aan u laat. Als u al onze cookies in uw browser
weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken.
Meer informatie over cookie instellingen vindt u in de Help-functie van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie onthoudt onze web server welke pagina’s van de website u gedurende het huidige bezoek hebt bekeken en in welke volgorde. Dit is belangrijk omdat de web server hier zelf geen geheugen voor heeft. Door informatie uit deze cookies
geanonimiseerd op te slaan en achteraf te analyseren kunnen wij ook de indeling van en navigatie op onze site optimaliseren.
Dit type cookies is vluchtig; ze worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Bovendien verzamelen ze geen persoonsgegevens, zoals uw IP adres.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een vervolg bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld, bijvoorbeeld uw taalkeuze. Hierdoor bespaart u tijd en kunt u onze website prettiger gebruiken.
Permanente cookies kunnen uw IP adres gebruiken om u te onthouden; u kunt ze weigeren via de instellingen van uw browser en
verwijderen via de functie ‘Geschiedenis wissen’.

Google Analytics cookie

Wij maken gebruik van de Google Analytics dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
Hiervoor bieden wij elke bezoeker een cookie van Google aan. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat
dit type cookies wordt geaccepteerd, worden uw bewegingen op onze website in deze cookie bijgehouden.
Informatie uit deze cookies wordt door Google verzameld, bewerkt en aan ons terug gerapporteerd.
Dit gebeurt anomiem; uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden
aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Op onze website komt u links naar de NANADA MUSIC pagina’s op Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube en Spotify tegen.
Na het aanklikken van zo’n link landt u op de pagina, die NANADA MUSIC op het betreffende platform heeft.
U kunt dan desgewenst inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en ‘Volgen’ aanklikken.
Afhankelijk van uw instellingen zult u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe posts van NANADA MUSIC op dit plaform.
Het platform stuurt ook een melding met uw accountnaam naar NANADA MUSIC. NANADA MUSIC weet dan, dat u ons
op dit platform volgt en kan uw publieke profiel op dit platform bekijken. NANADA MUSIC is gebonden aan het
privacy beleid van Sociale Media waaraan zij deelneemt en beveelt u aan hun privacy verklaringen door te nemen.

Links naar andere websites

Wanneer u de NANADA MUSIC-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen.
Deze websites worden niet beheerd door NANADA MUSIC en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring.
Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt.
Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.