Wat doet Nanada Music / Waar staat Nanada voor?

Nanada Music B.V. kenmerkt zich als een muziekuitgever, die persoonlijk contact onderhoudt met haar componisten, tekstdichters en verdere relaties in het binnen-en buitenland.

In het verleden deed een muziekuitgever precies datgene wat de naam nog steeds aangeeft:
De (blad)muziek, songteksten en soms complete partituren vervaardigen en verkopen aan ‘gebruikers’. Uitgeven, dus.
Muzikanten, orkesten, koren, etc. die muziek bij ons getekend op bladmuziek aangeleverd wilden hebben, zodat ze eenvoudig de composities konden naspelen.

Tegenwoordig is het vervaardigen en verkopen van (fysieke) bladmuziek nog maar een heel klein onderdeel van de werkzaamheden, die een muziek-uitgever verricht.

Maar wat doen we dan wel?

We hebben een breed wereldwijd netwerk van uitgevers, die ons vertegenwoordigen in het buitenland. Wij hebben onze catalogi wereldwijd ondergebracht bij verschillende uitgevers, die allen prima op de hoogte zijn van de daar geldende regels m.b.t. auteursrecht, hun contacten hebben met reclamebureaus, productie-maatschappijen, platenlabels, artiesten en de lokale auteursrechten-organisaties, zoals wij deze kennen in eigen land.

– Dat stelt ons in staat om wereldwijd:
de bij ons ondergebrachte copyrights te (laten) administreren.

– onze copyrights te promoten ofwel te ‘pitchen’ op het gebied van het plaatsen onder commercials, films en games, of andere artiesten enthousiast te maken om ze in hun repertoire op te nemen.

– Een gunstige deal te onderhandelen voor het gebruik van onze copyrights in synchs en samples.

– ogen en oren te hebben, die het gebruik van onze copyrights in de gaten houden (wordt al het gebruik wel correct afgerekend?)

Wij streven er dus naar om onze schrijvers met raad en daad bij te staan m.b.t. registraties van hun werken, het exploiteren van hun composities en we checken of ze de hun toekomende gelden uit deze exploitatie wel correct krijgen afgerekend.

Vaak is een componist ook zelf artiest. In dat geval assisteren wij deze desgewenst ook met het sluiten van een gunstige platendeal.

We checken waar de rechten zijn ondergebracht van werken, die onze componisten/artiesten eventueel willen bewerken of zelf willen coveren. Wij onderhandelen over een eventueel arrangeursaandeel in een beschermd copyright als de componist daar prijs op stelt, etc.

Wat zijn syncs?
Synchronisatie-recht in onze branche is het recht van eerste vastlegging van muziek en beeld.
Muziek wordt vaak speciaal gemaakt als ondersteuning van documentaires, smaakmakers in films en aandachttrekkers in commercials.

Even zo vaak wordt voor deze producties reeds bestaande – commerciële – muziek gebruikt, waarvoor de gebruiker (middels reclamebureaus, productie-maatschappijen, etc.) toestemming dient te vragen aan de copyright-owners (de componisten en hun uitgevers, die vaak het mandaat krijgen om namens hun een redelijke vergoeding te onderhandelen voor het betreffende gebruik).

Als een originele opname van een liedje, bijvoorbeeld “DINGE DONG” van TEACH IN, wordt gebruikt, dient de gebruiker ook toestemming te vragen aan de ‘master’ eigenaar, in de praktijk meestal het platenlabel waar deze originele opname is uitgebracht.

Nanada Music B.V. is in de luxe positie nauw verbonden te zijn aan platenlabel Red Bullet Productions – zie link https://www.redbullet.nl/nl/home-nl/

Dat stelt ons in staat om daar, waar ons copyright is uitgebracht bij label Red Bullet, in één keer met potentiele gebruikers een redelijke vergoeding te onderhandelen. Ervaring leert dat dit soort aanvragen heel snel beklonken kunnen worden. Dat is in het voordeel van de gebruikers, de artiest en de componisten (“one stop shop”).